Lijek za hipertenziju sa slovom d

Você está na página 1de 32 Pesquisar no documento Bol predstavlja direktan odgovor na tetnu pojavu koja prati oteenja tkiva, kao to su povreda, upala ili karcinom. Analgetici su jedinjenja koja u terapijskim dozama sniavaju oseaj za bol a nemaju opti anestetiki efekat. Ne uzimazi u treem trimestru trudnoe!!! Najee komplikacije su poremeaj tenosti, elektrolita i acidobaznog statusa koji proistiu iz respiratornih metabolikih efekata respiratorna alkaloza i metabolika acidoza Osnovna mera je rehidratacija i korekcija acidobaznog i elektrolitskog disbalansa.

Mokrana kiselina je razgradni proizvod purina, iji je nivo u krvi blizu granice topivosti, pri emu se stvaraju kristali mokrane kiseline urati i odlau u tkiva. Giht nastaje kada se urati ponu odlagati u zglobove otekli zglobovi i bola u bubrezima se ponu stvarati kamenci.

Za razliku od drugih organa, srce se nalazi u neprestanoj ritmikoj aktivnosti te izuzevi relativno kratke dijastolike faze, nema mogunosti da se odmara. Uslijed ovog povienja, a kako bi se odrao normalni protok krvi kroz krvne ile, potreban lijek za hipertenziju sa slovom d snaniji rad srca.

Primarna esencijalna hipertenzija kada uzrok nastanka nije jasan lijeenje simptomatsko - Sekundarna hipertenzija uzrok bolesti jasan lijeenje se provodi djelovanjem na osnovni uzrok - Povien krvni pritisak oteuje krvne sudove bubrega, srca, mrenjae i mozga, te izaziva zatajenje bubrega, infarkt miokarda, oteenje vida Lijek za hipertenziju sa slovom d obzirom da se radi o veomaestim i hroninim oboljenjima najee doivotnim antihipertenzivi spadaju medju najvanije i najee upotrebljavane lijekove.

Zabolotny konstantin borisovich hipertenzije su lijekovi koji se moraju uzimati redovno, a ne samo kada se bolesnik osjea loe. Diuretici 2. Simpatolitici 3. Posljedica toga je smanjenje volumena krvi i udarnog sranog volumena. Nakon nekog vremena udarni volumen se vraa na normalne vrijednosti. Smanjena hipertenzija 1 stupanj, korak 2 1. Taizidski diuretici-blagi hidrohlortiazid i hlortalidon Diuretici Henleove petlje furosemid Nus pojave: hipokaliemija srane aritmije, opasna kod bolesnika koji uzimaju digitalis, horine sritmije i infarkt miokarda Antikaliuretiki diuretici amilorid, spironolakton ne uzrokuju hipokaliemiju DIURETICI Diuretici lijekovi izbora za lijeenje izolirane sistolne hipertenzijekod stariji osoba.

Sniavaju krvni pritisak uglavnom smanjenjem perifernog otpora, smanjenjem minutnog volumena, poveanje zadravanja krvi u venama.

Cilj nam je na što jednostavniji, brži i pregledniji način prikazati rad i aktivnosti Zavoda. Autorska prava — Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Sva prava pridržana. HZZO se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika web servisa te će podatke korisnika koristiti i obrađivati isključivo u svrhu što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvijanja što kvalitetnijeg pružanja usluga.

Podjela prema neuroanatomskoj klasifikaciji: 1. Sredinji simpatolitici 2. Blokatori ganglija 3. Blokatori adrenergikih neurona 4.

LET ME GO: A Granny Song [by Random Encounters]

Neselektivni antagonisti -receptora i receptora 5. Blokatori recptora 6. Blokatori receptora Na osnovu podjele i poznavanja funkcija simpatikusa podjela simpatilitika omoguava da se predvide pojedini poeljni, kao i neeljeni efekti lijekova, kontraindikacije i interakcije sa drugim lijekovima. Taj uinak e biti smanjen ili odsutan u simpatolitika koji istodobno koe luenje renina -blokatori. Samo rijetki simpatolitici -blokatori i sredinji simpatolitici su pogodni za monoterapiju, a drugi se kombinuju sa nekim drugim antihipertenzivima npr.

Sredinji simpatolitici: stimulraju lijek za hipertenziju sa slovom d i blokiraju imidazolske receptore blokirajui simpatiki tonus u krvnim ilama to uzrokuje irenje krvnih ila i pad pritiska klonidin, metildopa, gvanabenz Ganglioplegici: hipertenzija prednosti onemogućen nikotinske receptora u ganglijama sprjeavanjem prijenosa podraaja sa preganglijskih na postganglijski neuron pri postgsangliski simpatiki, ali i parasimpatiki neuroni ostaju bez podraaja trimetafan Neeljeni efekti: zbog koenja parasimpatikusa nastaje tahikardija,midrijaza, konstipacija Blokatori adrenergikih neurona: veoma snani antihipertenzivi onemuguavaju funkcija perifernog simpatikusa gvanetidin, rezerpin Danas se rijetko koriste u terapiji hipertenzije Blokatori adrenergikih -receptora 1 i 2 receptori selektivni 1 blokatori prazosin, doksazosin, terazosin njihovom blokadom oputaju se zidovi krvnih sudova i posljedino krvni pritisak pada neselektivni blokatori receptora fentolamin, fenoksibenzamin koriste se u stanjima poveanog luenja kateholamina -blokatori adrenergikih receptora: najee upotrebljavani hipertenzivi Efekti blokatora: sprjeavaju vazodilatacijski efekat kateholamina samo u nekim organima, smanjuju srani udarni volumen i dolazi do bradikardije smanjanje broja otkucaja srca odraslog ovjeka na manje od 60 otkucaja u minutismanjuju luenje renina i stvaranje angiotenzina, smanjuju luenje noradrenalina veina Nuspojave: bradikardija, poremeaji provodjenja u srcu, bronhokonstrikcija, zamaranje, nesanice.

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje » Objavljene liste lijekova

Smanjuju arterijski pritisak 3. Smanjuju centralni venski pritisak S obzirom na nain davanja mogu se podijeliti na: peroralne: upotrebljavaju se kod hroninih hipertenzija, u pravilu, u kombinaciji sa drugim antihipertenzivima hidralazin i minoksidil parenteralne: urgentna stanja kad povieni krvni pritisak ugroava bolesnikov ivot natrij nitroprusid, diazoksid Djelujulu direktno na kardiovaskularne glatke miie i ne inhibiraju refleksne kompenzatorne neuronalne, ni humoralne mehanizme.

Prilikom upotrebe ovih lijekova moe doi do ubrzanja sranog ritma i refleksne vazokonstrikcije to kod nekih bolesnika izaziva anginozne napade, pojaano luenje renina, zadravanje tenosti itd. Koriste se u kombinaciji sa lijekovima koji koe neuronalne -blokatori i humoralne kompenzacijeske mehanizme diuretici imese pojaava antihipertenzivni efekat, uz ponitavanje farmakodinamskih nus pojava.

Dijele se na: 1. Liberatori NO nitrogen 2-oksid 3.

Puno je nepoznanica vezano uz primjenu lijekova u trudnoći i dojenju i rijetko se može ponuditi konačna procjena rizika nakon primjene lijeka ili kod planirane primjene lijekova u trudnoći. Negativni učinci primjene teratogenih lijekova u trudnoći mogu uključiti: promjenu rasta i razvoja fiziološke malformacije mortalitet. Ekspozicija teratogenom lijeku ne garantira negativni fetalni ishod, no svakako povisuje rizik da će do njega doći. Vjerojatnost da ekspozicija teratogenom lijeku dovede do negativnih ishoda ipak ovisi o više čimbenika: dozi lijeka i trajanju ekspozicije gestacijskoj dobi tijekom ekspozicije individualnoj podložnosti ekspoziciji kumulativnoj ekspoziciji teratogenu. Najosjetljivije je razdoblje od 2.

Minoksidil: aktivator kalijskih kanala vazodilatator dugog djelovanja, koji lijek za hipertenziju sa slovom d koristi kao lijek krajnjeg izbora u terapiji hipertenzije kada drugi lijekovi ne djeluju.

Njegovi metaboliti se koriste za utrljavanje u terapiji elavosti. Izaziva zadravanje tenosti pa se koristi uz Diuretik Etanol: iri krvne sudove koe, izazivajui crvenilo lica kod pijanaca.

Natrijnitroprusid: snaan vazodilatator koji djeluje izvan vaskularnog sistema. Djeluje jednako na arterijske i venske glatke miie Upotrebljava se i. Sinapsa je mjesto komunikacije izmeu dva neurona.

kako se postupa hipertenzija, liječnici recenzije tumori mozga i hipertenzije

To je mjesto na kojem se signal prenosi s jednog neurona na drugi. Djeluju selektivno na hloridni kanal na kojem se nalazi receptor za gama-aminobuternu kiselinu GABA.

Uglavnom se koriste u anesteziji i lijeenju epilepsije, upotreba kao sedativa i hipnotika nije preporuljiva Tolerancija i ovisnost. Antipsihotici se koriste u poetku lijeenja manije da bi se bolesnik to prije smirio, a lijeenje se nastavlja litijevim solima litijev karbonat Manija je bolest koja se oituje euforijom, grandioznim idejama, smanjenom potrebom za spavanjem U lijeenju manije se lijek za hipertenziju sa slovom d za hipertenziju sa slovom d karbamazepin, valproat, valpromid, klonazepam.

Dva tipa depresivnog sindroma: unipolarna depresija promjene raspoloenja kree se u istom smjeru i bipolarna depresija depresija se smjenjuje manijom Tipovi antidepresiva: Tricikliki antidepresivi amitriptilin Cikliki antidepresivi maprotilin Inhibitori monoaminooksidaze moklobemid Selektivni inhibitori preuzimanja serotonina fluoksetin Triciklini antidepresivi: inhibiraju unos serotonina i noradrenalina iz sinapse u presinaptiki zavretak amitriptilin, dezipramin, imipramin, klomipramin Kod zdravih osoba izazivaju sedaciju,konfuziju i poremeaj motorne koordinacije.

Isti simptomi se javljaju tokom prvih dana lijeenja bolesnika i kasnije nestaju. Neeljeni efekti: suha usta, hipotenzija, zamuen vid Interakcije sa aspirinom i fenilbutazonom akutna toksinost: kod samoubistava u Velikoj Britaniji godinje sluajeva Ciklini antidepresivi: maprotilin, trazodon, bupropion Inhibitori monoaminooksidaze MAO : inhibiraju enzim MAO u CNS i u drugim dijelovima tijela Toksiniji od triciklinih antidepresiva koriste se kada zakau drugi naini lijeenja fenelzin, izokarboksazid, tranilcipromin Neeljena dejstva: hipotenzija, dobijanje na teini, nesanica Interakcije sa mnogim lijekovima i hranom Inhibitori unosa serotonina: inhibiraju unos serotonina iz sinaptike pukotine u presinaptike nervne zavretke.

Lista lijekova HZZO

Klinika slika stereotipne paroksizmalne promjene ponaanja Antiepileptici povisuju prag podraaja zdravih neurona i tako spreavaju napadaje. Prema porijeklu aktivnog principa lijek moe biti: humanog porijekla krv, derivati krvi i proizvodi od krvi ; ivotinjskog porijekla ivotinje, dijelovi organa, elije, sekreti, otrovi, ekstrakti, krv i proizvodi od krvi ; biljnog porijekla biljke, dijelovi biljaka, sekreti, ekstrakti ; mikrobiolokog porijekla mikroorganizmi i genetski modifikovani organizmi hemijskog porijekla elementi, hemijske supstance koje se u prirodi nalaze u datom obliku, hemijski proizvodi dobijeni hemijskim procesima.

Generiki lijekovi su lijekovi koji sadre istu aktivnu supstancu kao i originalan lijek i ekvivalentni su originalnom lijeku u pogledu kvaliteta, sigurnosti i efikasnosti. Originalni brend lijekovi su patentno zatieni i vlasnitvo kompanije koja je nosilac patenta. Magistralni lijekovi lijekovi koji se izrauju u apoteci na osnovu recepta formule za odreenog pacijenta - korisnika Galenski lijekovi lijekovi izraeni u galenskoj laboratoriji apoteke u skladu sa vaeim farmakopejama ili vaeim magistralnim formulama i namijenjeni su za izdavanje ili prodaju pacijentima - korisnicima te apoteke.

Krv se sastoji iz vrstih elemenata crvena i bijela krvna zrnca lijek za hipertenziju sa slovom d trombociti i tekue plazme. Uloge krvi su brojne: Krv slui u funkciji disanja tj. Uloga joj je i regulaciju volumena tjelesnih tekuina, regulacija acido -bazne ravnotee, te regulacija tjelesne temperature, a takoer ima i veliku zatitnu ulogu. Na osnovu veliine i izgleda eritocita, lijek za hipertenziju sa slovom d hemoglobina i mikroskopske evaluacije razmaza krvi dijeli se na: Hipohromna mikrocitna anemija - mali eritrociti sa malim sadrajem hemoglobina; uzrokovana nedostatkom eljeza Makrocitna anemija - veliki eritrociti, malo ih je na broju Normocitna normohromna - anemija manje eritrocita koji su normalne veliine, svaki sa normalnim sadrajem hemoglobina Anemije sa mjeovitim karakteristikama ANEMIJA Podjela anemija prema uzrocima nastanka: Izazvane deficitom nutritijenata neophodnih u hematopoezi eljezo, folna kiselina, vitamin B12, piridoksin i vitamin C Anemije izazvane depresijom kotane sri uzrokovane: otrovima npr.

Fizioloke potrebe odrasle osobe za eljezom su 5 mg, dok su ove potrebe uveane kod djece i ena u toku menstruacije i iznose oko 15 mg. Potrebe kod trudnica su vee za oko puta.

  • Hipertenzija doručkovao na
  • Medicinski hodanje hipertenzije

Koliina eljeza u organizmu se kontrolie iskljuivo resorpcijom; u deficitu se vie eljezo transportuje u plazmu nego to deponuje u obliku feritina Gubitak eljeza iz organizma deava se zahvaljujui deskvamaciji ljutenje elija mukoze bogatih feritinom, eljezo se ne izluuje urinom Oralni preparati eljeza: ispravljaju deficit veoma brzo i potpuno ukoliko je njegova apsorpcija iz GITnormalna.

Osnovni preparat eljez a: fero-sulfat, fero-glukonat, ferofumarat, fero-glicin sulfat Lijeenje traje mjeseci i nee samo anemija biti korigirana, nego e se ponovo napuniti skladita eljezom. Izostanak odgovora na oralnu terapiju moe biti zbog pogrene dijagnoze anemija drugog uzrokanastavljenog gubitka eljeza, hronine upale ili ostalih bolesti koje suprimiraju funkciju kotane sri ili bolesnikova nesposobnost da uzima ili apsorbira oralno eljezo.

hipertenzija i niskog hemoglobina hipertenzija u mladih muškaraca uzrokuje

Nuspojave: munina, epigastrina bol, abdominalni grevi, konstipacija ili dijareja Hipertenzije i infracrvena koje uzimaju oralno eljezo imaju crnu stolicu. Parenteralna terapija: rezervisana za bolesnike sa dokazanim deficitom eljeza, koji ne podnose ili ne mogu apsorbirati oralno eljezo Stabilni kompleks feri-hidroksida i niskomolekularnog dekstrana 50 mg eljeza na 1 ml otopine : duboka i.

Hronino trovanje: nastaje kada se velike koliine eljeza deponuju u srcu, jetri, guterai i u drugim organima Javlja se kod bolesnika sa nasljednim poremeajem prekomjerne apsorpcije eljeza ili kod onih koji su primili mnogo transfuzija Folna kiselina i vitamin B12 hidroksikobalamin : neophodni u ishrani, prije svega zbog njihove vanosti za sintezu DNK, pa stoga i proliferaciju elija Njihovi biohemijski efekti medjusobno su vezani, pa e primjena folne kiseline u terapiji promjena nastalih deficitom vitamina B12, otkloniti neke, ali ne sve pojave koje ga prate.

Deficit bilo kojeg od ova dva faktora dovodi do pojave megaloblastne anemije. Ovakvu anemiju prate blaga leukopenija i lijek za hipertenziju sa slovom d. Vitamin C askorbinska kiselina : nedostatak vodi do skorbuta, kod kojeg se javlja i anemija Eritropoetin hematopoetski faktor rasta stimulira stvaranje eritrocita - Na tritu postoje dvije forme humanog hipertireoza i hipertenzija eritropoetina: epoetin alfa i epoetin beta Klinika upotreba: anemija kod hornine bubrene insuficijencije, anemija u toku hemoterapije malignih tumora, prevencija anemija kod nedonoadi, anemija kod AIDS-a, anemija kod reumatoidnog artritisa.

Faktori stimulacije kolonija CSF : stimuliraju stvaranje kolonija lukocita Faktori stimulacije kolonija granulocita G-CSF : stimulira progenitore neutrofila Faktori stimulacije kolonija granulocita-makrofaga GM-CSF : stimulie razvoj vie tipova progenitorskih elija. Proces koagulacije krvi poinje adhezijom i agregacijom trombocita, a zavrava stvaranjem fibrina. Adhezija trombocita na ozlijedjeni ili patoloki promijenjen krvni sud se zbiva nekoliko sekundi nakon ozljede, a nastavlja se proces agregacije trombocita i zatvara ozlijedjeni krvi sud.

Antitrombini su najvaniji inhibitori koagulacije krvi, a kliniki je vaan samo antitrombin III. Heparin se koristi za kratkotrajnu primjenu i. Koi stvaranje tromboplastina u plazmi i uzrokuje lijek za hipertenziju sa slovom d ve stvorenog tromboplastina. Lijeenje krvarenja koje moe nastati kao posljedica predoziranja peroralnih antikoagulanasa provodi se davanjem vitamina K, koji je kompetetivni antagonsit peroralnim antikoagulansima, transfuzijom krvi ili primjenom samih faktora zgruavanja Nuspojave: munina, povraanje, anoreksija, dijareja, katkad ispadanje kose.

Farmakologija nauka o lijekovima, bavi se meudjelovanjem lijeka i organizma gr. OSLER - ovjek ima uroenu tenju za uzimanjem lijekova. To je jedno od obiljeja koje ovjeka razlikuje od ivotinje. Rudolf Buckheim ustanovljuje farmakologiju kao eksperimentalnu struku, nasuprot dotadanjoj praksi prenoenja iskustva.

Da bi se lijek apsorbirao, distribuirao i eliminirao mora proi kroz elijske membrane. Membrana selektivno propusna! Prolazak lijeka kroz membranu zavisi od njegovih osobina kao i od grae same membrane. Difuzija: lijekovi prolaze sa jedne na drugu stranu membraneovisno o razlici gradijentu koncentracije. Liposolubilnost lijekova: topivost lijeka u membranskim lipidima je vana za distribuciju lijeka.

Koeficijent distribucije lijeka relativna liposubilnost lijeka : Lijek se izmuka u smjesi ulja i vode i odredi se koliko se lijeka otopilo u ulju, a koliko u vodi konc.

Enviado por

Ioniziranost lijeka: tvari koje se ioniziraju disociraju topive su u vodi i ne prolaze kroz elijsku membranu, a one kod tvari koje nisu ionizirane prolaz kroz membranu ovisi od liposolubilnosti. Mjera disociranje je konstanta ionizacije, koja se izraava kao pKa negativan logaritam konstante disocijacije.

Sigurno da je primarna ljudska potreba bila i upoznavanje vlastitog tijela, kako funkcionira, po čemu se razlikujemo, koje osobine nasljeđujemo od svojih roditelja, zašto neki ljudi razvijaju određene bolesti a drugi ne. Odgovori na ova i brojna druga pitanja vodili su razvoju genetike i genetskih analiza. Počeci genetike sežu u sredinu 19 stoljeća kad je Gregor Mendel Watson i Crick su otkrili dvostruku uzvojnicu DNA, Sve su to izolirana pozitivna otkrića, međutim najvažnije otkriće dogodilo se

Aktivni transport: moe se odvijati i uz koncentracijski gradijent sa mjesta manje na mjesto vee konc. Hipertenzija sanbilyuten se vee za protein prijenosnik na jednoj strani Membrane, prenosi ga i otputa na drugoj strani pri emu se troi energija koja nastaje lijek za hipertenziju sa slovom d ATP-a.

Lijekovi i trudnoća

Moe se inhibirati sa tvarima koje se veu na isto mjesto na prijenosnik. Olakana difuzija: kombinacija pasivne difuzije i aktivnog transporta odvija se niz konc. Gradijent, a moe se koiti tvarima koje se veu na isto mjesto na proteinu. Pinocitoza: lijek se prenosi u vezikuli mjehuriu sa jedne strane membrane na drugu. Fizika svojstva lijeka hidrofobnost, pKa, topljivost Formulacija lijeka trenutno otputanje, produeno oslobaanje itd. Kada lijek dospije u krv, krvlju se prenosi u slobodnom i vezanom obliku.

Samo slobodni dio lije ka odlazi u tkiva djeluje ili se izluuje npr. Postoji ravnotea izmeu slobodnog i vezanog dijela lijeka slobodni dio lijeka naputa cirkulaciju, a vezani dio se oslobadja od proteina. Faze biotransformacije: 1.

nizak puls i visok tlak alergije hipertenzija

Biotransformacija smanjuje lipofilnost lijeka i oni postaju prikladniji za izluivanje putem bubrega. Biotransformacija se odvija uglavnom u jetri enzimi Citohrom Pmada se neki lijekovi metaboliziraju u plazmi, pluima ili crijevu. Metabolizam prvog prolaza first pass metabolism - jetra metabolizora neke lijekove toliko efikasno da je koliina koja stie u sistemsku cirkulaciju znaajno manja od koliine koja je resorbovana per os primjena lijekova aspirin, levodopa, lidokain, metoprolol, morfin Lijek je za organizam takoer strana tvar, stoga ga organizam nastoji odstraniti.

Njegovim odstranjenjem iz tijela prestaje njegovo djelovanje u tijelu Lijek se moe iz organizma izluiti na tri naina: 1. Volumen krvi koji se u jedinici vremena oisti od lijeka. Vezanje lijeka, neurotransmitera, hormona sa receptorom pokree promjene u funkcioniranju elije. Primjenjuju se sistemski i efekat postiu djelovanjem na CNS. Predstavljaju najopasnije lijekove doputene za kliniku upotrebu pogrena doza moe dovesti do smrti zbog gubitka kardiovaskularnih refleksa i paralize disanja Podjela prema nainu primjene: Opi inhalacioni anestetici Opi intravenski anestetici Farmakoloko djelovanje ovisi o fiziko-hemijskim osobinama lijeka liposolubilnost a ne o hemijskoj strukturi lijeka.

Za nastanak anestezije bitno je: vrijeme indukcije koliko dugo treba da nastupi anestezija potentnost potrebna koliina anestetika Diobni koeficijent krv:gas odreuje brzinu indukcije i oporavka manji koeficijent bra indukcija i oporavak Diobni koeficijent ulje:gas mjera rastvorljivosti u mastima lijek za hipertenziju sa slovom d jainu anestetika velika liposolubilnost usporava oporavak od djelovanja anestetika Minimalna alveolarna koncentracija MAK postotak anestetika u ukupnom volumenu udahnute smjese gasova mjera potentnosti anestetika Glavni put eliminacije je tahikardiju, uzroci hipertenzije sistem.

Krvno-modana barijera potpuno propusna za anestetike. Bolesnika uvode u anesteziju za 20 sec nakon i. Disocijativna anestezija bolesnik svjestan, ali sa amnezijom i ne reaguje na bol.

Muito mais do que documentos

Prvi otkriven lokalni anesteik kokain izoliran iz lista koke koristio se lijek za hipertenziju sa slovom d hirurgiji okastomatologiji i opoj hirurgiji Zbog toksinosti pokrenuta potraga za drugim anestticima. Kokain suava krvne sudove. Sve srane miine elije Imaju sposobnost stvaranja impulsa, ali srce vodi elija ili skupina elija koja ima najveu frekvenciju stvaranja ovih impulsa. Najveu frekvenciju stvaranja impulsa imaju elije sinus atrijalnog SA vora 70 puta u min.

AV vor je jedina elektrina veza izmedju atrija predkomora i ventrikula komora. Impuls koji nastaje se neuroza, hipertenzija kroz srani mii zahvaljujui njegovoj sposobnosti provodljivosti. Antiaritmici 2. Lijekovi kiji se koriste kod zatajenja srca 3.

Variraju od asiptomatskih nalaza u zdravih ljudi, do tekih po ivot opasnih poremeaja ritma povezanih sa razliitim kardiovaskularnim bolestima ili primjenom razliitih lijekova. Svrha lijeenja je zaustavljanje ili prevencija nastajanja, odnosno ponovne pojave. Puls predstavlja srani ritam. Srce svakim svojim otkucajem pumpa krv prema svim delovima naeg tela, omoguavajui normalan rad organizma.

kako normalizovati nizak krvni pritisak da li je trudna s hipertenzijom ocjenom 2

Puls se prilagoava svakoj naoj aktivnosti, bilo fizikoj ili psihikoj. Svaka elija se odredjeni broj puta depolarizira i repolarizira tvorei akcioni potencijal. Trajanje i oblik akcionog potencijala zavisi od aktivnosti ionskih ka nala na membrani elije. Blokatori beta-adrenergikih receptora 3.

Lijekovi koji produavaju akcioni potencijal 4. Ovisno o stanju u kojem se kanali nalaze i o fiziko -hemijskim osobinama lijeka.

Za kanale se uglavnom veu kada su u otvorenom stadiju ili u stadiju inaktivacije,a otputaju se od kanala u fazi mirovanja. Poveavaju smrtnost zbog ventrikularne fibrilacije nakon infarkta miokarda. U praksi se korist racemina smjesa L i D izomera. Amjodaron: Klinika primjena: tahikardija udruena sa Wolf-Parkinson-White sindromom anatomski poremeaj puteva provoenja nadraaja.

Zbog tekih neeljenih efekata namijenjen pacijentima kod kojih su drugi lijekovi neefikasni ili kontraindicirani.